Vinst för regionen men förlust för sjukvården

Förra året gick Västra Götaland med 115 miljoner kronor i vinst. "Bra, men sjukvården går back", kommenterar Marina Olsson, Vårdförbundets ordförande i Västra Götaland.

11 februari 2004

Medan landstingen i landet totalt visar underskott i miljardklassen gick Västra Götalandsregionen med 43 miljoner mer i vinst än beräknat förra året. Och 94 miljoner kronor bättre än året innan.

 ? Det är bra att regionen går plus och att det finns en långsiktighet och en önskan att ta ett helhetsgrepp på hela regionen i det nu föreslagna inriktningsbeslutet, säger Marina Olsson.

Dystert för ett år sedan

I början av 2003 såg ekonomin mörk ut. Skatteintäkterna sjönk successivt samtidigt som utgifterna steg. Kostnadsökningarna måste hejdas, främst de för bemanningspersonal, läkemedel och personal.

Samtidigt fanns oron att åtstramningen skulle leda till att den beställda sjukvården inte skulle kunna genomföras. Men nu visar det sig att invånarna i Västra Götaland har fått all den sjukvård som var planerad.

Fler arbetar heltid Antalet anställda är också oförändrat jämfört med året innan och de som arbetar heltid är 200 fler än förut. Regionen har kunnat minska sin låneskuld med mer än hälften.

 – Det är positivt. Men det som bland annat sker i Göteborg nu är akutåtgärder på kort sikt som står i kontrast till den överenskomna långsiktigheten. Sahlgrenska universitetssjukhuset, NU-sjukvården i Uddevalla-Trollhättan och inte minst primärvården i Göteborg går back och de har krav på att ha en budget i balans. Det får ju konsekvenser. Man stänger jourcentraler och slåår ihop vårdcentraler, kommenterar Marina Olsson.

I tre år har Västra Götalandsregionen gett ett ekonomiskt överskott: 2003 med 115 miljoner kronor, 2002 med 21 miljoner och 2001 med 218 miljoner – jämfört med underskottet på en miljard år 2000. Omsättningen är 35 miljarder.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida