Vinterkräksjuka var inklämt bråck

Att journalen felaktigt angav diarré som ett av patientens symtom skyller läkaren på en sjuksköterska. Men Ansvarsnämnden har inte kunnat identifiera någon av de inblandade sjuksköterskorna.

En tidigare bukopererad 63-årig kvinna insjuknade med svåra buksmärtor och kräkningar. Hon fördes med ambulans till sjukhuset där läkaren efter provtagning och palpation bedömde att hon led av vinterkräksjuka.

Patienten sändes hem med läkemedel mot illamående och kramp. Kvinnans tillstånd förvärrades och hon återkom till sjukhuset fyra dagar senare. Man fann då en knöl i vänster ljumske och en röntgenundersökning visade ett hinder i tarmen.

Vid den akuta operationen fann man en tunntarmsslynga inklämd i ljumskkanalen. I det tarm­avsnittet hade vävnaden dött. Tio dagar senare skrevs patienten ut.

Kvinnan anmälde läkaren och »tjänstgörande sjuksköterskor« till Ansvarsnämnden för dåligt bemötande och för att ha skickats hem för tidigt och i för dåligt skick. Nämnden begärde yttranden från de anmälda. Inga sjukskötersk­or svarade på nämndens begäran, men förutom läkaren har också vårdenhetschefen och verksamhetschefen lämnat yttranden. Läkaren ansåg inte att han hade gjort något fel. I kvinnans journal anges buksmärta, diarré och kräkningar som besöksorsak.

De uppgifterna tas antingen av triage­sjuksköterskan eller av den undersökande läkaren, skrev han.

Vårdenhetschefen skrev att mottagningen arbetar med en pappersjournal som följer patienten och först efter akutprocessen skannas den in i akutens databas. Akutens arbetssätt innebär att flera personer från olika yrkesgrupper är involverade i patientens akutprocess, skrev han.

Verksamhetschefen skrev att den typ av kommentarer som patienten hävdar att vårdpersonalen ska ha gett henne är oacceptabla, liksom den brist på rutiner som gör att det inte finns någon lista över vilka funktioner personalen har.

Att det inte går att spåra signaturerna för läkemedel och vem som har satt pvk är också oacceptabelt, skriver han. Ansvarsnämnden konstaterar att det inte går att pröva anmälan mot sjuksköterskorna eftersom de inte går att hitta.

Läkaren har gjort en allvarlig, till en del livshotande, felbedömning och har dessutom brutit mot några kardinalregler vid akuta bukfall, skriver nämnden. Ansvarsnämnden tror dock på att han vilseleddes av triagesjuksköterskan om patientens påstådda diarré och lämnar anmälan utan åtgärd (hsan 2007/4358:a7).

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida