VIPS-modell för psykiatrin

10 januari 2000

Nu finns den sökordsbaserade VIPS-modellen i en variant med specifik inriktning på dokumentation av psykiatrisk omvårdnad i patientjournalen. Psyk-VIPS har tagit form under de senaste två åren i ett särskilt dokumentationsprojekt. 250 sjuksköterskor, praktiskt verksamma inom både öppen- och slutenvårdspsykiatri, deltog i projektet. Alla hade minst ett års erfarenhet av att dokumentera enligt VIPS-modellen. De 250 sjuksköterskorna delades in i 50 arbetsgrupper. I tre enkäter med sammanlagt 900 frågor fick de redovisa hur de tyckte att hjälptexterna för de olika sökorden skulle formuleras. Hjälptexterna preciserar vad som ska dokumenteras under sökordet. Tanken var att konsensus skulle uppnås om vad som är väsentligt att dokumentera i den psykiatriska omvårdnaden. VIPS-modellen följer vårdprocessens alla delar och journallagens anvisningar om dokumentation i patientjournalen. Författaren diskuterar steg för steg hur omvårdnadsdokumentationen inom psykiatrin praktiskt ska kunna genomföras. Boken avslutas med en rad journalexempel.

Författare
Anna Björkdahl 
Titel Psyk-VIPS – att dokumentera psykiatrisk omvårdnad enligt VIPS-modellen,
201 sidor 
Förlag Studentlitteratur 1999 
Cirkapris 278kronor 
ISBN 91-44-00863-5

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida