Virusets väg till diagnos

4 november 2005

På senare år har odling av virus ersatts av immunofluorescens och pcr. På kliniskt virologiska laboratoriet på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg används pcr-teknik, en snabb och säker metod.

– Med pcr, som vi använder för vanlig influensa, har vi ökat våra möjligheter att snabbt diagnostisera och typa virus. Vi tar alltid i beaktande att det kan finnas farliga virus i ett prov och jobbar därför med hög säkerhet; i boxar med utsug, berättar biomedicinska analytikern Agneta Håkanson.

Något speciellt risklaboratorium finns dock inte i Göteborg. Prover med misstanke om särskilt farliga och smittsamma, eller okända, smittämnen skickas vidare till Smittskyddsinstitutet (smi), som har ett säkerhetslaboratorium, för diagnostik och typning. På smi finns dygnet runt beredskap att ta emot denna typ av prover.

– Skulle en pandemi bryta ut finns en plan för det också, berättar Johan Struwe, som är avdelningschef på kunskapscentrum för mikrobiologisk beredskap vid smi.

Beredskapsplanen för pandemi finns på www.socialstyrelsen.se.

Fakta: pcr (polymerase chain reaction) är en molekylärbiologisk metod där virusgenomet mångfaldigas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida