Vitalis-stipendiet till SMS livräddare

Vitalis-stipendiet till SMS livräddare
Enligt juryns motivering har sjuksköterskan David Fredman skapat en livsviktig tjänst som på ett dramatiskt sätt kan öka överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus.

Nätverket SMS livräddare startade för snart ett år sedan. Nu tilldelas projektledaren och sjuksköterskan David Fredman årets Vitalis-stipendium på 25 000 kronor. Samtidigt belönas Gävle kommun för en ny webbtjänst till stöd för anhörigvårdare.

19 april 2012

Vitalis-stipendiet delas årligen ut till innovativa it-projekt dels inom den landstingsstyrda vården, dels inom kommunsektorn.

På landstingssidan belönas projektet SMS livräddare, som Vårdfokus flera gånger har skrivit om. Enligt juryns motivering har stipendiaten skapat en livsviktig tjänst som på ett dramatiskt sätt kan öka överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus.

– Vi blev själva överraskade av det enorma genomslaget. Vi är mycket stolta och hedrade, säger sjuksköterskan David Fredman i forskarlaget Hjärtstoppcentrum vid Södersjukhuset, som driver projektet.

Idén till SMS livräddare kläcktes redan för åtta år sedan men problem med den mobila positioneringstekniken har medfört förseningar.

Startade för två år sen

Våren 2010 startade en pilotfas av projektet i Stockholms innerstad som innebär att människor med utbildning i hjärt- och lungräddning frivilligt kan ansluta sig via hemsidan smslivraddare.se. Så fort ett 112-larm om misstänkt hjärtstopp kommer in får alla anslutna som befinner sig inom 500 meter från larmplatsen ett sms med instruktioner om var den akut sjuka finns. Målet är att hinna dit så fort som möjligt för att påbörja hjärt- lungräddning. ?

Resultaten så här långt har varit positiva. I 40 procent av fallen har en livräddare varit på plats före ambulansen. Projektet utvidgades i november 2011 till att omfatta hela Stockholms läns landsting. Hittills har närmare 6 000 frivilliga livräddare anmält sig.

– Vi har fått förfrågningar från flera intresserade regioner i Sverige och även från våra nordiska grannländer. Vitalis-stipendiet betyder att vi kan arbeta vidare med att utveckla och optimera systemet för att fler patienter ska kunna nås snabbare, säger David Fredman.

Anhörigstöd

I kommunklassen belönades Gävle för en anhörigstödsportal, eller en webbtjänst som infördes till stöd för anhörigvårdare och för kommunens personal. Enligt juryn är det ”ett bra exempel på hur teknik kan användas för att stödja arbetet, förbättra vårdkvaliteten och underlätta kvarboendet för gamla och sjuka”.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida