WHO-deklaration på svenska

2 september 2002

Sjuksköterskor och barnmorskor har en nyckelroll i vården och deras roll ska därför stärkas. Det konstateras i Münchendeklarationen som antogs vid Världshälsoorganisationen, WHO:s, ministerkonferens om omvårdnad som hölls för två år sedan. Deklarationen är nu översatt till svenska av Vårdförbundet.

I deklarationen uppmanar europaregionens hälsoministrar alla berörda myndigheter att stärka barnmorskors och sjuksköterskors roll i vården, bland annat genom att beakta deras synpunkter i beslutsfattande på alla nivåer, undanröja hinder, som exempelvis genusfrågor och medicinsk dominans, ge ekonomiskt stöd och möjligheter till karriärutveckling samt förbättra utbildningarna och stödja forskning.

Vårdfacket berättade om ministerkonferensen i nummer 7/2000.

Är du intresserad av deklarationen tag kontakt med Kerstin Belfrage på Vårdförbundet, telefon 08-14 77 45 eller e-post kerstin.belfrage@vardforbundet.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida