WHO lyfter fram vårdpersonalens betydelse för att minska tobaksbruket

Hälso- och sjukvårdspersonal för minskat tobaksbruk är temat för årets tobaksfria dag. Inga andra yrkesgrupper har samma närkontakt med de skador tobaken åstadkommer men inga andra kan heller göra mer för att minska tobaksbruket.

Sjuksköterskor, barnmorskor, tandläkare, läkare, psykologer, sjukgymnaster och farmacevter når stora delar av befolkningen, konstaterar WHO.

De kan i sina möten med befolkningen fråga om tobaksvanor, ge råd, stödja tobaksavvänjning och inte minst vara goda förebilder genom att inte själva använda tobak.

Mona Wahlgren ordförande i riksföreningen Sjuksköterskor mot tobak (SmT) håller med.

? Var och en av oss som arbetar i vården kan i den vardag vi befinner oss dra sitt strå till stacken oavsett var i vården vi befinner oss. Det här är det viktigaste tema som den här dagen någonsin har haft. Fast jag tycker att temat ska verka hela året och det gör det lokalt hos oss på Gotland i nätverket mot tobak.

Europeiskt nätverk

Föreningen Sjuksköterskor mot tobak arbetar intensivt både regional och nationellt men når också ut i världen. Två medlemmar deltog i förra veckan på ICN, sjuksköterskornas internationella kongress i Taiwan och intresset från kolleger runt om i världen är stort.

? För fem år sedan initierade vi ett europeiskt nätverk med sjuksköterskor och barnmorskor. Och numera finns det också ett globalt nätverk. Alldeles nyligen bad Sydafrika och Tyskland om att få vår deklaration över hur vi arbetar. Tillsammans med andra yrkeskategorier har vi också nätverket Yrkesföreningar mot tobak.

Mona Wahlgren har en tid stöttat en ung praktikant på lokalradion som vill sluta röka. De bandade behandlingssamtalen har sänts i Radio Gotland. Men just i dag, på den tobaksfria dagen, genomför de behandlingssamtalet i direktsändning.

? Det ska bli spännande, jag har inte träffat henne på en månad nu så jag har ingen aning hur det har gått för henne. Och i morgon börjar ju lagen om rökfria serveringar att gälla så då firar det lokala nätverket mot tobak på Gotland med tårta – beställd från den caféägare som först införde rökfritt på ön.

Spirometridag i Västra Götaland

Också på andra håll i landet kommer den tobaksfria dagen att märkas. Till exempel i kommunerna Mark, Tranemo och Svenljunga i Västra Götaland där utbildade rökavvänjare i primärvården gör dagen till en spirometridag och låter rökare testa sin lungkapacitet.

Tobaken tar varje år 7 000 människors liv i Sverige. Förutom sjukdom och för tidig död orsakar tobaksbruket kostnader på minst 26 miljarder kronor i produktionsbortfall och sjukvård.

Hälften av dem som snusar och 85 procent av dem som röker i Sverige vill sluta och många av dem vill ha hjälp av hälso- och sjukvården. Professionell hjälp erbjuds vid hälften av landets vårdcentraler.

Enligt folkhälsoinstitutet har inga andra yrkesgrupper haft en så avgörande roll i det framgångsrika tobaksförebyggande arbetet i Sverige som hälso- och sjukvårdens personal. Men samtidigt visar färska undersökningar att utbildningarna har stora brister när det gäller att förmedla kunskaper om tobak.

Nästan inget i utbildningen

Bara 0,1 procent av tiden på sjusköterske- och läkarutbildningarna och en procent av tiden på tandhygienistutbildningarna ägnas åt tobaksproblemet.

? Vi vet att ganska många av de nyutbildade sjuksköterskorna röker och Vårdförbundets egen undersökning visade att sjuksköterskornas tobaksbruk har ökat. Där har vi lite att bita i för att hjälpa dem, säger Mona Wahlgren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida