Yngre chefer ställer andra krav

9 augusti 2004

Inom ramen för FoU-projektet Chefskap i Västra Götalandsregionen har tre forskare vid Handelshögskolan i Göteborg studerat ledarskapet inom NU-sjukvården.

De konstaterar att det kan delas in i tre delar: administration, kommunikation och strategi – som bland annat innebär verksamhetsutveckling. Administration tar mest tid och svårast har cheferna att hinna med verksamhetsutveckling.

Studien visar också att de yngre cheferna ställer större krav på att kunna kombinera chefskapet med privatlivet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida