Yrken i vården lockar fler sökande

Yrken i vården lockar fler sökande
Fler än tidigare vill bli sjuksköterskor och biomedicinska analytiker, enligt statistiken från Universitetskanslerämbetet. Arkivbild: Mostphotos

Både sjuksköterskeprogrammet och biomedicinska analytikerprogrammet har fler sökande jämfört med förra året.

Antalet sökande till universitet och högskolor har ökat inför höstterminen 2014. Allra störst är ökningen till läkar- och arbetsterapeutprogrammen, men fler vill också bli sjuksköterskor och biomedicinska analytiker.

Statistik från Universitetskanslersämbetet visar att två procent fler har sökt till de större yrkesexamensprogrammen jämfört med förra hösten. 15 procent fler vill bli läkare och arbetsterapeuter. Många vill också bli socionomer och psykologer, där ökningen är sju procent.

Färre vill bli barnmorskor

Antalet sökande till sjuksköterskeprogrammet har ökat med fem procent. 9 727 personer sökte hösten 2013, jämfört med 10 232 personer till hösten. Ökningen till programmet för biomedicinska analytiker är också cirka fem procent. Något fler än tidigare vill bli röntgensjuksköterskor, men färre vill bli barnmorskor.

– Det här är siffror över alla sökanden oavsett behörighet därför måste man vara lite försiktig i tolkningen. Men tendensen är ett ökat söktryck, säger Staffan Nilsson, utredare vid Universitetskanslersämbetet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida