Yrkesinspektion kräver förbättringar

7 september 1998

STOCKHOLM. Personalen på akutvårdscentrum, Karolinska sjukhuset i Solna, har länge klagat över den tunga arbetsmiljön. I våras minskades därför antalet vårdplatser till 33. Men i sommar ökades dessa till 40 utan personalförstärkning. Konsekvensen blev att man kallade in Yrkesinspektionen, som bland annat konstaterar att personalen saknar möjlighet att planera sin arbetstid på grund av all övertid, inte hinner återhämta sig efter arbetspassen och saknar möjlighet att planera och ta ut ledighet. Dessutom finns kritik mot försämrad vårdkvalitet. Yrkesinspektionen kräver nu att bemanningen ska anpassas så att personalen kan ta pauser och få ut raster, att arbetsmiljön kring sängarna ska förbättras samt att åtgärder ska vidtas så att personalen inte utsätts för krav och förväntningar som inte stämmer överens med vad de klarar av. Senast den 30 september ska sjukhusledningen tala om vilka åtgärder den har eller kommer att vidta.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida