Yrkesinspektionen säger ifrån

4 maj 1998

VÄSTERNORRLAND. ”Nu får det vara nog med överbeläggningar på medicinkliniken på Sundsvalls sjukhus”. Det säger Yrkesinspektionen i Sundsvall och lägger ett vitesföreläggande om inte problemen åtgärdas. Yrkesinspektionen är också kritisk till arbetsmiljön på medicin- och kirurgkliniken i Örnsköldsvik: hög arbetsbelastning, svårt att koppla av jobbet hemma, oro för framtiden och bristande förtroende för sjukhusledningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida