Yrkesrollen

Sjuksköterskan i kommunens äldrevård och äldreomsorg?Karin Josefsson?Gothia förlag 2009?www.gothiaforlag.se?isbn 978-91-7205-578-0??

25 februari 2010

Trots att sjuksköterskor i kommunal äldrevård och äldreomsorg ibland inte kan göra mer än att »rädda vardagen«, trivs de i sitt yrke. Det visar en studie som författaren refererar till. Hennes ambition är att boken ska vara till hjälp och stöd för sjuksköterskor i kommunal vård och presenterar därför både forskning och de faktiska krav som sjuksköterskor i äldrevård ställs inför. Således tas även svårigheter upp; förväntningarna på sjuksköterskan är motstridiga. Hon förväntas ta beslut och leda det patientnära arbetet, trots begränsade befogenheter att till exempel utöka resurserna för en akut dålig patient. Och trots att hon själv i praktiken ofta är långt ifrån patienten då hennes funktion på många håll har blivit konsultativ. aj

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida