Som webbtidning publicerar vi dagliga nyheter måndag-fredag med målet att ge en heltäckande bevakning av det som rör sig i Vårdsverige, utvalt för vår målgrupp.

Papperstidningen Vårdfokus kommer ut med tio nummer per år, med en TS-upplaga på 115 300, och följer upp aktualiteterna från webbtidningen med fördjupande artiklar.

Vårdfokus månadstidning satsar bland annat också på teman inom ett ämnesområde, granskningar, yrkessidor och forskningsartiklar.

Vår ambition är att Vårdfokus ska vara en viktig källa till kunskap om yrket och Vårdförbundet. Vi skriver om forskning, arbetsmiljö, vårdpolitik, arbetsorganisation, lönefrågor och mycket annat. Läsarna får kunskap om varandras verklighet vilket ger inspiration och idéer till utveckling. Vårdfokus är öppen för debatt på papperstidningens insändarsida.

Vill du komma i kontakt med redaktionen? Klicka här för att komma till vår kontaktsida.

 

Welcome to Vårdfokus

Vårdfokus is the monthly journal for members of The Swedish Association of Health Professionals, with certified nurses, radiographers, midwives and biomedical scientists as main targets.

Several other actors in the health care sector subscribes for the magazine, as does universities and libraries.

As a web journal we publish news, on a daily basis Monday to Friday, with the purpose to give a comprehensive cover of what goes on in Swedish health care sector, news especially selected for our targeted readers.

The paper magazine Vårdfokus has ten issues a year, and we follow up the news on our website with more extensive articles. The Vårdfokus monthly journal also publishes different themes within one special topic, investigative journalism and research articles.

Our ambition is to be an important source of knowledge of the professional health care area and of the union Vårdforbundet.

Our main topics are research, working environment, health care politics, work organization, salary policies and many more. Our readers get to know about each other's work related issues, which gives them inspiration and ideas for development.

Vårdfokus is always open for debate in the page Letters to the editor in the paper magazine.