Psykiatrisk vård

Patienter får sova på madrasser på golvet

Överbeläggningar på 140 procent vid allmänpsykiatrin i Dalarna. Kommunerna klarar inte att ta hem patienterna - nu säger verksamhetschefen ifrån.

– Många saknar bostad eller boendestöd. När vi bedömer att en patient behöver tillsyn två gånger per dag erbjuder kommunen tillsyn två gånger i veckan. Så även om patienten är färdigvårdad hos oss kan vi inte skriva ut eftersom vi vet att det kommer att gå åt pipan, säger Mats Carlsson, verksamhetschef för den allmänpsykiatriska kliniken i Falun och Säter.

Tvingas sova på golvet

I ett brev till kommuncheferna förklarar Mats Carlsson att man sedan lång tid tillbaka dras med överbeläggningar på mer än 140 procent. Patienter tvingas ofta sova på madrasser som lagts ut på golvet eftersom det saknas tillräckligt med sängar. Avdelningar som är avsedda för 12 vårdplatser kan ibland ha så många som 20 patienter inskrivna på en och samma gång.

I brevet bjuder han in kommuncheferna till att delta i en process där man tillsammans ska försöka reda ut hur man ska kunna tillgodose patienternas behov.

Hoppas på ny betalningslag

Det Mats Carlsson annars hoppas på är att lagen om kommunernas betalningsansvar snart ska ändras.

Inom den somatiska och geriatriska sjukvården inträder kommunernas betalningsansvar för vården tidigast fem vardagar efter att kommunen tagit emot en kallelse om vårdplaneringen för patienten. Inom den psykiatriska vården får kommunerna hela 30 dagar på sig innan de blir betalningsskyldiga.

I den utredning om kommunerans betalningsansvar som blev klar tidigt i våras föreslås att kommunernas betalningsansvar ska börja gälla redan tre dagar efter att behandlande läkare underrättat kommunen om att patienten är utskrivningsklar. Denna regel föreslås gälla även för psykiatrin. Ändringarna förslås träda i kraft 1 juli 2016.

I dag kostar en plats inom allmänpsykiatrin i Dalarna cirka 5 000 kronor per dygn.

– Med de nya reglerna skulle en av de patienter som jag senast skrev ut senast generera en faktura på 2,1 miljoner till kommunen, säger Mats Carlsson.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida