41 miljoner satsas mot kvinnors sjukfrånvaro

Regeringen presenterade på måndagen ett åtgärdspaket för att minska kvinnors sjukfrånvaro. — Jag tycker att det är en bred och riktad satsning, sade socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (M) .

Försäkringskassan, Karolinska institutet och institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) ska få dela på totalt 41 miljoner kronor under 2009 och 2010.

Bakgrunden är att kvinnor stod för 61 procent av den utbetalade sjukpenningen i slutet av förra året.

– Sjukfrånvaron är en jämställdhetsfråga. Den påverkar inkomsten, kan påverka pensionen och är en fattigdomsfälla, sade Cristina Husmark Pehrsson på en presskonferens.

Försäkringskassan

Majoriteten av pengarna, 25 miljoner, går till Försäkringskassan som i samarbete med arbetsförmedlingarna, kommunerna och landstingen ska fördela dem i olika rehabiliteringsprojekt.

Socialförsäkringsministern erkände samtidigt att hon och regeringen inte visste om arbetsrehabilitering verkligen ger de önskvärda effekterna.

– Vi väntar med spänning på den rapport som ska säga om den rehabilitering som redan erbjuds i landstingen är lämplig. Vilken rehabilitering kan leda till återgång i arbete, frågade hon sig.

Karolinska institutet

Karolinska institutet får tio miljoner kronor för att i olika projekt studera sjukfrånvaro och förtidspension.

Projekten är tänkta att ge svar på frågorna om det finns några skillnader i hur män och kvinnor blir bemötta i sjukvården och hos Försäkringskassan samt om upprepad sjukfrånvaro oftare leder till förtidspension bland kvinnor än bland män.

­– Blir kvinnor sjukare i större utsträckning än män? Eller är det så att det handlar om brister i bemötandet och rehabiliteringen, undrade jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (FP).

IFAU

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering tilldelas sex miljoner kronor.

Institutet ska bland annat titta på om den upplevda ohälsan skiljer sig åt mellan kvinnor och män, hur sjukskrivningsnivån skiljer sig mellan kvinnor och män med samma arbetsuppgifter och hur stor del av skillnaden som kan kopplas samman med arbetsplatsens egenskaper.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida