Äggdonatorer mer restriktiva än spermadonatorer

Äggdonatorer mer restriktiva än spermadonatorer
I Sverige kan den som donerar ägg eller sperma inte vara anonym. Arkivbild: Mostphotos

De kvinnliga donatorerna kan tänka sig 1-5 avkommor - medan männen tycker att 5-10 är lagom.

– Jag trodde nog att män skulle vara ännu lite mer liberala. Vi ser också att inställningen blir mer restriktiv hos dem som har egna barn, säger Gunilla Sydsjö, professor i reproduktionsforskning vid Linköpings universitet.

Hennes forskargrupp har tidigare rapporterat att donatorerna generellt är mogna och ansvarstagande personer med drivkraften att dela med sig och hjälpa andra.

Ensamstående kvinnor

Från och med 2015 ska infertilitetsklinikerna börja behandla även ensamstående kvinnor. Det har gjort donatorernas inställning alltmer aktuell.

– Om efterfrågan ökar, hur kommer donatorerna att reagera? Hur många avkommor kan de tänka sig att ha? Vi måste då ha noggranna bestämmelser för att kunna rekrytera nya donatorer, säger Gunilla Sydsjö.

Har frågat alla donatorer

I den nu genomförda studien har forskargruppen följt upp samtliga 119 spermadonatorer och 181 äggdonatorer på landets alla infertilitetskliniker. De fick före sin första donation fylla i ett frågeformulär som följdes upp fem till åtta år senare. Deltagarna i undersökningen lämnade uppgifter om ålder, civilstånd, egna barn och utbildningsnivå.

Av de kvinnliga donatorerna angav den största andelen, 33 procent, att 1–5 avkommor var den mest acceptabla nivån. Bland manliga donatorer tyckte 33 procent att 6–10 var lagom medan 28 procent kunde acceptera över 11 avkommor.

Studien Oocyte and sperm donors’ opinions on the acceptable number of offspring är publicerad i Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavia.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida