Akutsjukvård

Patienterna hjälper akuten med att förbättra vården

Patienterna hjälper akuten med att förbättra vården
Kristian Skillborg, Linda Brorsson och Marie Petersson, specialistsjuksköterskor i akutsjukvård på Kristianstads sjukhus akutmottagning.

När tre specialistsjuksköterskor skulle förbättra vården på akuten i Kristianstad började de med att fråga patienterna: Vad behöver ni? Vissa svar överraskade.

När akutmottagningen på Centralsjukhuset i Kristianstad efterlyste patienter och anhöriga som ville påverka vården var Christina Håhus en av sex som nappade. De diskuterade akutsjukvård med specialistsjuksköterskor vid fyra träffar. Christina Håhus ville lämna konstruktiva förslag, speciellt vad gäller bemötande.

– Vi kom inte för att gnälla. Vi har alla varit patienter på akuten och kan dela med oss av hur vi upplevde både bemötande, väntetid, undersökningar och den medicinska behandlingen. Vi är också mycket medvetna om vilken press personalen på akuten arbetar under, säger hon.

Kom dit med bruten fot

Kravet på patienter och anhöriga var att de själva skulle ha sökt vård på akuten det senaste året. Christina Håhus hade hamnat där själv med bruten fot och dessutom följt med maken vars opererade höft hade hoppat ur led.

I efterskott är hon nöjd. Båda fick god hjälp med sina skador. Hon vill lyfta personalens insatser. Men det första bemötandet på akutmottagningen var ändå lite si och så.

– De verkade inte tro på oss när vi sa att vi behövde vård på sjukhuset. De hänvisade oss till vårdcentralen. Jag kunde inte ens stötta på min brutna fot. Med maken blev det flera timmars väntande på vårdcentralen innan vi skickades tillbaka till sjukhuset.

Bemötande visade sig vara en av gruppens hjärtefrågor. Som akut sjuk eller skadad är man utsatt och utlämnad till personalen.

– Det behöver vi i personalen ta hänsyn till. Att bli bemött med respekt var återkommande i samtalen. Det vet vi, men det är inte alltid så lätt när det är kort om tid. Det finns en risk att man reducerar patienten till en diagnos. Men egentligen är det bara när tillståndet är livshotande som det är ok, säger Kristian Skillborg.

Han är specialistsjuksköterska i akutsjukvård och initiativtagare till träffarna.

Specialistsjuksköterskorna Linda Brorsson och Marie Petersson arbetar också med samma förbättringsarbete.

– Något som vi blev lite förvånade över är vilken stark effekt det har att få information löpande. Det gör patienterna mer lugna och trygga. De berättade att får de bara veta vad som händer och ska hända, så kan de vänta åtskilliga timmar utan att se det som ett stort problem. Det blev en ögonöppnare, säger Linda Brorsson.

Titta till patienten ofta

Att ge information ofta innebär också automatiskt att sjuksköterskorna tittar till patienten, vilket patienterna lyfte fram starkt. De menade att det är lätt att tro att man är bortglömd eller i vägen på akuten.

– Patienterna behöver prata med oss sjuksköterskor. De vet inte att vi ofta har koll genom att titta i datorn, eller snabbt på dem. Det är lätt att tro att man alltid vet vad som skulle göra vården bättre, för att man jobbar här. Men vi förstod att vi skulle kunna lära oss nya saker.

Patienterna efterlyste också tydlig information om enkla saker som var toaletterna ligger, om de fick gå dit utan att säga till och var det fanns mat och dryck.

Specialistsjuksköterskorna tog med sig patienternas åsikter till cheferna. Resultatet blev utvecklingsdagar med bemötande på schemat.

Satsning på bemötande

– De har satsat lite mer på oss. Alla vet att bemötande är viktigt. Men nu kunde vi sätta tryck på oss själv och våra kolleger. Jag själv har också dåliga dagar. Bara lite variation gör skillnad för patienten om du själv är trött och stressad. Vi måste förstå att patienternas reaktioner ofta beror på chock, säger Linda Brorsson.

Patienterna såg att personalen på en akutmottagning hade mycket starka, ibland omtumlande upplevelser, som de behövde bearbeta.

– Det har vi tyvärr inte. De har rätt i att vi behöver avlasta oss på ett professionellt sätt för att orka. Vi träffar alla typer av patienter, i de svåraste situationerna, säger hon.

Linda Brorsson driver på i frågan. Hon tror att utan reflektion riskerar man som akutsjuksköterska att bli för avtrubbad, vilket går ut över bemötandet.

– Omedvetet blir man en annan person än tidigare i det här hårda tempot. Man riskerar att inte orka ge, det kallas compassion fatigue. Med reflektion kan man komma tillbaka till sig själv och varför man valde att bli sjuksköterska.

Får informationsfolder

Bemötande med respekt, löpande information och tät tillsyn, är det viktigaste sjuksköterskorna tar med sig efter att ha haft patienterna som rådgivare. Numera finns också en informationsfolder som delas ut.

– Patientgruppen har gett oss så mycket. De hade ju också samlat tankar från sina bekanta. Dessutom pratar de nu så mycket gott om vår akutmottagning, och det behöver vi för det som står i tidningar är ofta så negativt, säger Linda Brorsson.

Vårdanalys: Involvera patienten

  • Patienters och närståendes erfarenheter, kunskaper och resurser behöver tas tillvara bättre i sjukvården.
  • Det menar Myndigheten för Vårdanalys i den färska rapporten "Från mottagare till medskapare".
  • Där framkommer att Sverige har svaga resultat jämfört med andra västerländska länder vad gäller patienternas erfarenheter av att få information och samordning, samt känna delaktighet.
  • Vårdanalys vill vägleda beslutsfattare och vårdpersonal att göra vården mer personcentrerad.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida