Akutvård

Prehospital akutsjukvård?Björn-Ove Suserud ochLeif Svensson (red)?Liber 2009. www.liber.se?isbn 978-91-47-08448-7??

29 oktober 2009

En grundlig genomgång av prehospital vård, ur både medicinskt och vårdvetenskapligt perspektiv. Patientfallen är många och instruktiva med utförliga beskrivningar av skeenden ur både patientens och personalens synvinkel. Däremellan blå rutor med fakta, observandum och vilka kontroller som ska göras. Allt ifrån dokumentation till vårdhygien till mötet med anhöriga och hjärtstopp tas upp, kompletterat med medicinsk och vårdvetenskaplig analys.

En given bok för alla intresserade och i all utbildning inom området. AJ

?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida