Äldres funderingar om döden

Äldres funderingar om döden
Det är inte döden som oroar utan döendet. Foto: Mostphotos

För äldre människor är döden inte skrämmande. Men de tänker på den och funderar på hur döendet kommer att bli.

Magnus Broström har i sitt avhandlingsarbete intervjuat 27 äldre personer, 70 till 91 år, om hur de tänker på döende och död och tidigare erfarenheter. Alla intervjupersoner bodde i ordinärt boende och såg sig själva som relativt friska.

Värdigt slut viktigt

Oavsett om de är 70 eller 90 år funderar de på döden. De förbereder sig inför den men är inte rädda för själva döden, däremot för döendet. Eftersom ett värdigt slut är viktigt för dem, oroar de sig för att det ska bli en långdragen process då de är beroende av hjälp och inte kan sköta sig själva.

Nöjda med livet

Men även om de är oroade för dödsprocessen ser de en framtid. De är nöjda med sina liv och planerar för framtiden, samtidigt som de lever här och nu och tar dagen som den kommer. Parallellt med drömmar om framtiden finns medvetenheten om att livet kan ta slut i morgon.

Magnus Broström, som är filosofie doktor i ämnet äldre och åldrande, men inte sjuksköterska, försvarade sin avhandling vid Linköpings universitet i mitten av maj.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida