Alla patienter måste inte till akuten

Alla patienter måste inte till akuten
Veronica Vicente tycker att ambulanssjuksköterskornas kompetens ska tas tillvara. Foto: Tommy Söderlund

Nej, akuten ska inte avskaffas. Men vissa patientkategorier kan gott tas direkt till vårdavdelningen. Det var budskapet på Vårdförbundets seminarium om akuten under Almedalsveckan.

Men om alla ambulanser inte ska till akuten måste ambulanssjuksköterskornas kompetens användas fullt ut. Det sa Veronica Vicente, som själv är ambulanssjuksköterska. Att alla ambulanser rutinmässigt dirigeras till akutmottagningen karakteriserar hon som olämpligt, ineffektivt och kostsamt.

Säker och uppskattad modell

Veronica Vicente har deltagit i det så kallade Gepardprojektet i Nacka-Värmdöområdet öster om Stockholm, som handlar om att föra geriatriska patienter direkt till vårdavdelning.

– De studier vi har gjort visar att den här modellen är säker och att patienterna tycker att den fungerar bra, sammanfattade hon på seminariet.

Nöjda patienter

”I stället för att få upp nerkissade, förvirrade, uthungrade patienter med begynnande trycksår från akuten får vårdavdelningen smärtstillade, torra och nöjda patienter (som dessutom har sällskap av sina kompisar ambulanssjuksköterskorna) och som passerat röntgen på åtta minuter.”

Ungefär så sammanfattade Ami Hommel, sjuksköterska i Lund och förra årets Salus Ansvarsprisvinnare, hur vården för äldre patienter med höftfrakturer förändrats i Lund, sedan man infört det nya systemet för hur denna patientgrupp ska behandlas.

– Höftfrakturpatienter är ofta äldre, mestadels kvinnor. På en akutmottagning är de lågprioriterade och får vänta länge på att komma till en vårdavdelning.

Sparar pengar 

Med siffror kan Ami Hommel visa att det lönar sig både för den som räknar pengar och för den som bekymrar sig om patienternas välbefinnande att låta frakturpatienterna åka direkt till röntgen och vårdavdelning utan att passera akutmottagningen.

Vare sig Stockholms finanslandstingsråd Catharina Elmsäter-Swärd eller oppositionslandstingsrådet Ilija Batljan vill lägga ner akuterna. Men båda efterlyste bättre organisation av vården. Catharina Elmsäter Swärd önskade sig också bättre kunskaper hos medborgarna.

– När det händer vet de inte mycket om vart de ska vända sig men då vet de iallafall var sjukhuset ligger, sa hon bland annat.

– Även om de får vänta länge känner sig många ändå trygga på akuten, sa Ilija Batljan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida