Allt färre européer dör i hjärtinfarkt och stroke

Allt färre européer dör i hjärtinfarkt och stroke
Allt färre européer dör i hjärtinfarkt.

På fem år har antalet svenskar som avlider i infarkt minskat med lika många procent.

En orsak som lyfts fram av forskarna bakom studien, som publiceras online i European Heart Journal, är att människor i allt högre grad undviker riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar. Exempelvis rökning.

En annan orsak är att behandlingen, inte minst i förebyggande syfte, blivit allt bättre i flertalet länder. Det exempel som ges är förskrivningen av kolesterolsänkande läkemedel.

I takt med att folk blir allt mer överviktiga är dock risken att siffrorna om några år börjar stiga igen.

Vanligaste dödsorsaken

Statistiken är hämtad från en rad olika europeiska register och visar vad som har hänt fram till 2009-2012.

Fortfarande är hjärt-kärlsjukdom den enskilt vanligaste dödsorsaken i Europa, cirka fyra miljoner fall per år, vilket är nästan hälften av alla dödsfall.

Men i tio länder – Belgien, Danmark, Frankrike, Israel, Luxemburg, Holland, Portugal, Slovenien, Spanien och San Marino – dör nu fler människor i cancer än i hjärt-kärlsjukdom.

Andelen döda i hjärt-kärlsjukdom varierar stort mellan olika länder. I vissa östeuropeiska stater, inklusive Ryssland och Ukraina, är risken för 55-60-åringar att dö i hjärtinfarkt, stroke eller någon annan hjärt-kärlsjukdom lika stor som den är för 75-80-åringar i Frankrike.

Fler kvinnor

Fler kvinnor än män dör när de drabbas av en hjärt-kärlsjukdom, vilket förklaras med att kvinnorna oftare drabbas av stroke eller någon annan hjärt-kärlsjukdom. Hjärtinfarkt är ungefär lika i båda grupperna. Danmark är det första landet i Europa där kvinnor nu oftare dör i cancer än någon hjärt-kärlsjukdom, visar statistiken.

År 2011 dog fem procent färre svenskar i hjärtinfarkt, jämfört med fem år tidigare. Dödsfall på grund av hjärnblödning minskade med 2,3 procent, och blodpropp i hjärnan med 2,7 procent.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida