Allt fler kvinnor skadas och dör av alkohol

Allt fler kvinnor skadas och dör av alkohol
Allt fler kvinnor dör på grund av alkohol, visar en rapport från CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Arkivbild: Colourbox

Skillnaderna i hur många män och kvinnor som dör på grund av alkohol minskar i takt med att kvinnorna ökar sin konsumtion, visar årets upplaga av rapporten Drogutvecklingen i Sverige.

Mellan 1979 och 2000 sjönk den alkoholrelaterade dödligheten för män med 29 procent, men sedan dess har den ökat med fem procent.  I dag dör fyra gånger fler män än kvinnor på grund av alkohol, men kvinnornas alkoholrelaterade död som också sjönk fram till sekelskiftet har sedan dess ökat mer än männens.  Den har ökat med sju procent. 

Andelen kvinnor som har omhändertagits för fylleri har också stigit under 2000-talet, liksom andelen kvinnor misstänkta för trafiknykterhetsbrott, och andelen kvinnor i den alkoholrelaterade slutenvården. Under 2000-talet har det legat kvinnor i var fjärde sådan säng.

– Att kvinnornas alkoholkonsumtion har ökat kan delvis förklaras med en ökad jämställdhet mellan könen.  Det faktum att allt fler kvinnor vårdas för alkoholproblem ställer nya krav på vårdutbudet, eftersom mäns och kvinnors vårdbehov skiljer sig åt, säger Siri Nyström, forskningssekreterare på CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Förra året beräknades den totala alkoholkonsumtionen per invånare över 14 år motsvara 9,3 liter ren alkohol.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida