Ambulans. Säkrare färd med sjuksköterskors uppfinning

Tre sjuksköterskor har uppfunnit en mobil ställning för medicinteknisk utrustning som både vinner tid och ökar säkerheten.?

När intensivvårdspatienter ska förflyttas med ambulans uppstår tidsödande problem med att koppla i och ur all utrustning som måste med, som ventilator, övervakningsutrustning och infusionspump. Ambulanssjuksköterskorna Björn Ohlsson och Mikael Andersson tillsammans med narkossjuksköterskan Ulf Sperlinge klurade på problemet och uppfann en transportabel ställning där all medicinteknisk utrustning hängs upp.

Allt kan då göras i ordning på intensivvårdsavdelningen och ambulanspersonalen behöver bara hämta patienten och snabbt koppla in apparaturen i bilen.

— Transporttiden mellan Kalmar och Linköpingreduceras med mellan enhalvtimme och två timmar och det kan vara helt avgörande för pati­entens framtida livs­kvalitet, säger Björn Ohlsson.

Ställningen har prövats i Kalmar under ett år och har under den tiden blivit så uppskattad att den nu används över hela länet. Uppfinningen har dessutom nominerats till stiftelsen Skapas stipendium för ”kreativt nyskapande produkter och tjänster”.

Nomineringen innebär att sjuksköterskorna redan har fått ett pris för bästa innovation i Kalmar län. På Tekniska mässan i oktober vet vi om de också får Skapa-stipendiet där den totala prissumman är en halv miljon kronor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida