Ambulanser utan fyrhjulsdrift fastnar i snön

Ambulanser utan fyrhjulsdrift fastnar i snön
Utan fyrhjulsdrift kör ambulanserna fast i snön. Foto: Josefin Mirsch

Ambulanserna i dag är tekniskt avancerade och har kunnig personal — men i snö tar de sig inte fram. Ambulanschefen i Västernorrland hävdar att det inte finns fyrhjulsdrivna bilar som motsvarar de krav som ställs. Men i grannlänen kör man fyrhjulsdrivet.

– Det primära måste vara att ambulanserna ska kunna ta sig fram året runt. Om det fortsätter så här är det bara en tidsfråga innan något allvarligt händer, säger Vårdförbundet Västernorrlands ombudsman Conny Carlsson till Vårdfokus.se

Två incidenter nyligen

Och det har nyligen hänt ett par incidenter i länet. Sveriges Radio Västernorrland berättar om en man som själv fick köra sin fru till sjukhuset sedan två ambulanser fastnat i snön.

Att Västernorrland inte har fyrhjulsdrivna ambulanser beror enligt ambulanschefen Lars Norberg på att det inte går att förena med de höga krav som ställs på utrustning, lastutrymme, säkerhet med mera.

– Det finns inga alternativ, det här är ett moment 22, säger Lars Norberg till SR Västernorrland.

Fyrhjulsdrivet i grannlänen

Men i grannlänen Gävleborg och Jämtland kör man fyrhjulsdrivet och ser det som en viktig säkerhetsfråga. Att det blir något mindre lastutrymme har inte upplevts som något problem.

– Det är klart att det är en prioriteringsfråga. Det viktigaste måste ju vara att kunna komma fram till patienterna oavsett väderlek, säger Conny Carlsson till Vårdfokus.se.

Personalen varnade

Han berättar också att när de nuvarande ambulanserna skulle köpas in satt representanter för ambulanssjuksköterskorna med i en arbetsgrupp som arbetade med vilka krav som skulle ställas. Men personalen upplevde inte att de fick gehör för sina åsikter och önskemål om till exempel fyrhjulsdrift och bestämde sig för att lämna gruppen.

– Arbetsgivaren tog ingen notis om personalens synpunkter och nu ser vi hur det går, konstaterar Conny Carlsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida