Ambulanspersonal utan rätt att prioritera

Ambulanssjuksköterskor i Stockholm får inte neka en patient transport. Därmed tvingas SOS-personalen att prioritera hårdare med risk för fler Emil-fall. Det befarar Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor. ?

Enligt Stockholms läns landstings riktlinjer får ambulans aldrig lämna en patient hemma mot dennes vilja, även om ambulanspersonal i samråd med läkare bedömer att det inte finns något behov av ambulanstransport.?

— Det är ett jätteproblem att många anser sig ha rätt att åka ambulans trots att de inte har något vårdbehov. Även om vi kan bedöma det får vi inte säga nej till sjukhustransport, säger Janne Kautto, tillförordnad ordförande för Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, RAS.?

Janne Kautto menar att de många onödiga transporterna kan leda till att ambulanser inte finns på rätt ställe och att larmoperatörerna på SOS Alarm får prioritera hårdare när det finns få ambulanser att tillgå, med risk för händelser som det aktuella Emil-fallet. ?

— Det händer redan varje dag att folk som behöver det inte får ambulans, men inte med lika dödliga följder, säger han.?

Janne Kautto tar Nynäshamn som exempel, som bara har en ambulans som ska täcka ett stort område.?

— Om ambulansen blir tvungen att ta en patient till Södersjukhuset kan hela Nynäshamn stå utan ambulans i flera timmar under tiden som den enda ambulansen åker in till Stockholm och tillbaka.?

Både Janne Kautto och en annan ambulanssjuksköterska som Vårdfokus talat med säger att deras ledning gjort klart att personalen inte kommer att få någon uppbackning vid ett eventuellt beslut att lämna en patient hemma, åt egenvård. Den som vill ska med, helt enkelt.??

Peter Lindton, chefläkare för ambulanssjukvården i länet, säger att riktlinjerna har missförståtts.?

Han säger att utgångspunkten är att alla patienter inte behöver tas med till sjukhus. Finns inget medicinskt problem och patienten själv vill stanna hemma behöver SOS läkare inte kontaktas. Annars kan ambulanspersonalen kontakta SOS läkare för att få stöd i sitt beslut. ?

— Men om patienten inte vill stanna hemma utan absolut känner sig så sjuk att den upplever ett behov av att genast komma till sjukhus så får man tillmötesgå patientens vilja, även om ambulanspersonalen är av en annan åsikt, säger Peter Lindton.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida