Ambulanssjuksköterskor tar medicinpatienter direkt till inskrivning

Ambulanssjuksköterskor tar medicinpatienter direkt till inskrivning
Ambulanssjuksköterskor ska bedöma och kunna ta medicinpatienter direkt till inskrivning. Arkivbild: Magnus Pehrsson

Nu startar Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg ytterligare ett "snabbspår" för patienter som hämtas med ambulans. Medicinpatienter som inte har livshotande symtom ska kunna läggas in direkt efter bedömning av ambulanssjuksköterska.

– Det blir säkrare för patienten eftersom antalet överrapporteringar minskar och dessutom slipper de vänta på akuten. Vi anser att ambulanssjuksköterskor har kompetensen att bedöma patienter rätt, säger Carita Gelang, projektledare och vikarierande driftansvarig på Ambulansen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Läkare dubbelkollar

Ambulanssjuksköterskorna kommer att bedöma om patienter med prio gul och grön är i behov av inläggning. Det görs så snabbt som möjligt, kanske redan hemma hos patienten, och därefter meddelar ambulanssjuksköterskan akutavdelningen.

När ambulansen kommer till sjukhuset står en läkare redo att titta på patienten och om läkaren gör samma bedömning tar ambulanspersonalen med sig patienten direkt upp till vårdavdelningen där patienten skrivs in.

Ambitionen är att det ska ta max en halvtimme från att ambulansen anländer till sjukhuset tills att patienten är inskriven och ambulansen åter är i drift.

Åldersstigen och Hjärnvägen

Projektet startar på måndag och pågår året ut. Fungerar det bra kommer det att permanentas och bli en del av de snabbspår för patienter som Sahlgrenska har infört tidigare.

Åldersstigen tar äldre patienter direkt till geriatriska avdelningen, Hjärnvägen tar strokepatienter direkt till undersökning och inläggning och Höftleden tar patienter direkt till röntgen.

Framtidens sjukvård

– I Göteborg är vi drivande när det gäller att förbättra vårdkedjorna och vi kommer nog att få se en utveckling där allt fler patienter läggs in direkt eller tas till annan vård än akuten, säger Carita Gelang.

Hon har redan tankar kring nya ambulansprojekt som handlar om samarbete med primärvården, psykiatrin och kommunerna.

– Det här är framtidens sjukvård. Ambulanssjuksköterskorna har så hög kompetens och mycket mer kan bedömas av dem redan i ambulansen, anser Carita Gelang.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida