Ändrade rutiner på akuten kan spara miljoner

I Kristianstad sjönk besökssiffrorna för patienter som söker vård upprepade gånger när en ny modell för omhändertagande infördes på försök.

25 september 2014

Modellen är framtagen av forskare vid Högskolan i Kristianstad och innebär att en sjuksköterska från akutmottagningen tar kontakt med patienterna för ett samtal om hur de själva upplever sin situation och sina besvär.
Därefter gör ett team bestående av sjuksköterskan, kurator, apotekare och arbetsterapeut en gemensam bedömning och ger förslag på åtgärder för att förbättra situationen för patienten.

Tre patientgrupper

I en pilotsudie identifierade forskarna Lena Persson och Liselotte Jakobsson, båda doktorer i medicinsk vetenskap vid Högskolan Kristianstad, tre grupper av patienter som ofta återkommer till akutmottagningen: äldre med sviktande hemsituation, yngre med kronisk sjukdom, oftast förtidspensionerade med svag psykosocial situation, och personer med utvecklingsstörning med eget boende.

Enligt en rapport från Region Skåne skulle regionen spara 20 miljoner kronor om året om dessa patienter kom till rätt vårdnivå från början och fick det stöd som behövs i deras närmiljö.

De tolv patienter som ingick i forskarnas pilotstudie med den nya modellen minskade sina besök på akutmottagningen med 55 procent – eller 73 besök, från 131 besök till 58.

Över en kvarts miljon

– Enbart för de patienter som ingick i studien innebar minskningen av akutbesök en minskad kostnad med 262 800 kr, säger Liselotte Jakobsson.

Nästa steg i forskningen är att intervjua patienterna som varit delaktiga projektet för att ta reda på hur de upplever den hjälp de fått.

– Och att fortsatt utvärdera vilka effekter detta arbete fått på sjukhuset och i samverkan mellan akutsjukvård, primärvård och kommunal vård och omsorg, säger Lena Persson.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida