Annorlunda tarmflora vid fetma och diabetes

Annorlunda tarmflora vid fetma och diabetes
Denna artikel ingår i Vårdfokus tema om människans inre ekosystem och hur tarmfloran påverkar vår hälsa. Temat finns med i augustinumret av Vårdfokus papperstidning som släpps i dag. Men du kan även läsa temaartiklarna här på webben.

Överviktiga har en annan bakterieflora än normalviktiga. Deras bakterier är extra bra på att ta upp och lagra energin i maten de äter.

3 augusti 2011

Bakteriearten Firmicutes finns i större mängd hos överviktiga personer. Hos normalviktiga överväger i stället Bacteroidetes. När överviktiga får kostråd som gör att de går ner i vikt förändras samtidigt deras bakterieflora.?

Det här har man kunnat studera mer i detalj på försöksdjur. Möss som fick mat med mycket fett och socker gick upp i vikt och ökade samtidigt mängden Firmicutesbakterier, medan Bacteroidetes minskade.

Bakterier påverkar viktuppgång

Om vi går upp i vikt eller inte handlar enligt de senaste rönen alltså inte bara om vad och hur mycket vi äter, utan också om vilka bakterier vi har i magen och hur bra dessa bakterier är på att ta upp och lagra energi.

Firmicutesbakterierna är extra bra på att ta upp energi?från födan och lagra den som fett. De som har gott om ?Firmicutesbakterier i magen kommer därför att kunna ta upp en större mängd energi från maten jämfört med dem som har en tarmflora där Bacteroidetes dominerar.

Dieter påverkar tarmfloran

Vad vi äter har å andra sidan stor inverkan på vilka bakterier som finns i vår tarmflora.

– Alla dieter påverkar bakteriefloran och det går väldigt fort. Forskning på möss har visat att hela bakteriefloran kan förändras inom 24 timmar.

Det säger Fredrik Bäckhed, docent vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Han är en av de svenska forskare som ligger i framkant när det gäller studier på hur tarmfloran påverkar fetma och sjukdomar som diabetes och åderförkalkning.

Stark koppling till diabetes

Tarmfloran har en stark koppling till diabetes typ 2.?Något som har väckt stor förvåning är att 85 procent av de överviktiga patienter med diabetes som genomgår fetmaoperationer minskar sitt insulinberoende bara några dagar efter operationen.

Forskare vid Lunds diabetescentrum har nyligen startat ett projekt där man genom studier på både patienter och grisar ska ta reda på vad som händer. Hypotesen är att det har att göra med att tarmfloran förändras drastiskt vid ingreppet och att det påverkar hormoner som spelar en viktig roll för kroppens reglering av blodsockernivåerna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida