Ansvar. Jobbar i det tysta

Operationssjuksköterskor vill ha kontakt, visa sitt ansikte och samtala med patienten, men så blir det sällan. Oftast träffar de patienten först på operationssalen med munskyddet på.

Trots att det är brist på operationssjuksköterskor är det svårt att få sökande till specialistutbildningen i operationssjukvård. När operationssjuksköterskan och doktoranden Ann-Catrin Blomberg intervjuade yrkesverksamma sjuksköterskor utan specialist­utbildning om varför de inte söker till utbildningen, fick hon till svar att de ser operationssjuksköterskor som osjälvständiga assistenter till läkarna och inte utför omvårdnad. Hon har funderat mycket på om det beror på att de uppfattar yrkesfunktionen som tekniskt och medicinskt inriktad, och att operationssjuksköterskans omvårdande funktion är otydlig. ??

I en ännu inte färdigbearbetad studie har hon intervjuat 15 operationssjuksköterskor om hur de uppfattar omvårdnad och vad det är i relation till deras yrkesfunktion. Det visade sig att många har svårt att sätta ord på den ”tysta” kunskap som är en del i omvårdnaden. ?

Flera av dem vill ha mer kontakt, möta patienten före operationen och prata om det som är viktigt. Men så blir det sällan, produktionskraven gör att de inte hinner. Om inte planen för vilka operationer som ska hinnas med på en dag hålls, får en patient sin planerade operation uppskjuten och så vill sjuksköterskorna inte att det ska bli. I stället jobbar de på i det tysta, samlar information om patienten från journalen och har en egen planering utifrån den. ?

— Ändå har operationssjuksköterskorna ett stort ansvar för patientens vård. De instrumenterar, bevakar hygienen, ser till att utrustningen är kontrollerad och på plats, helt enkelt ser till att patienten inte utsätts för risker i en högteknologisk miljö, säger Ann-Catrin Blomberg.??

På en del operationsavdelningar följer operationssjuksköterskan med patienten och rapporterar till sjuksköterskan på uppvakningen, men det vanligaste är att rapporten ges via anestesisjuksköterskan. ?

— Operationssjuksköterskan kan liknas vid ”Hulken”, som både växer och krymper. Yrkesfunktionen inom operationssjukvård är otydlig pre- och postoperativt, men intraoperativt tar operationssjuksköterskan ett stort ansvar för patientens vård.

Fotnot: Karlstads universitet ger specialistutbildning, inriktning operationssjukvård, i samarbete med flera universitet, högskolor och landsting. Antalet studenter har ökat betydligt då utbildningen ges på distans.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida