Antecipatorisk sorg ofta osynlig

Vi pratar sällan om sorgen som drabbar när någon som står en mycket nära insjuknar i en dödlig sjukdom. Men den kan vara nog så svår att bära.

Ensamsorg Både den döende människan och hennes nära och kära drabbas av den ”osynliga” sorgen, antecipatorisk sorg. I en av Agneta Grimbys studier (Tusen änkor i Sverige) uppgav 40 procent av änkorna att de tyckte att den antecipatoriska sorgen var svårare att uthärda än sorgen efter dödsfallet.

Att se en nära anhörig insjukna är mycket påfrestande psykiskt och fysiskt; oro, nattvak och att man inte hinner eller orkar ta hand om sig själv tär på kropp och själ. Var tredje änka dövade sorgen med alkohol och många tog mer lugnande läkemedel och sömnmedel än de hade gjort tidigare. ?

— Den här perioden upplevs ofta som väldigt tung, man känner sig ensammast i världen. Många drömde sig tillbaka till tiden före sjukdomen; de saknade den ”gamla friska” personen och var ständigt upptagna av tankar på den döende, säger Agneta Grimby, som är psykolog, äldreforskare och medicine doktor.

Mer än två av tre anhöriga hade koncentrationsproblem och upplevde det som orättvist att sjukdomen hade drabbat familjen. Fyra av tio var tveksamma till om de över huvud taget kunde gå vidare med sina liv. ?

När döden sedan hinner ifatt den som har varit svårt sjuk kan det först vara en lättnad och många säger att ”det var skönt för henne att hon fick dö”. Sedan följer alla praktiska bestyr kring begravning och annat som håller tankarna borta, och efter två till tre månader väller sorgen återigen fram.

Agneta Grimby tror att antecipatorisk sorg skulle kunna förebyggas eller mildras om de som drabbas fick någon att tala med om ensamhetskänslorna och om sin oro och sorg. Men så ser det inte ut i dag, konstaterar hon. Möjligheterna att få samtalsstöd i vården är mycket begränsade. ?

— Om det gick att värdera vinsterna med tidigt insatt sorgestöd i pengar, skulle man kunna inse hur mycket det går att spara. Men det finns ringa intresse för detta bland vårdens huvudmän i dag, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida