Arbetsgivare ovilliga att anställa tidigare långtidssjukskrivna

Arbetsgivare ovilliga att anställa tidigare långtidssjukskrivna
Den som har varit långtidssjukskriven har svårare än andra att få jobb. Arkivbild: Colourbox

Enligt en TCO-rapport är mer än hälften av arbetsgivarna negativa till att anställa någon som har varit sjukskriven. Det är något fler än vid de mätningar som har gjorts tidigare.

Det är Tjänstemännens centralorganisation, TCO, som i samarbete med Statistiska centralbyrån har tagit fram en rapport om arbetsgivares inställning till sjukskrivna. Enligt undersökningen är arbetsgivare mest negativa till att anställa personer som har varit långvarigt sjukskrivna.

Det gäller främst arbetsgivare inom privat sektor där 62 procent inte vill anställa en person som har varit långtidssjukskriven. Motsvarande siffra inom offentlig sektor är 44 procent.

Bland de offentliga arbetsgivarna är  40 procent  varken positiva eller negativa till att anställa en långtidssjukskriven. Positivt inställda är endast  12 procent.

”Hårda krav”

– Arbetsmarknaden ställer hårda krav i dag och det saknas en analys från politiskt håll av hur alla ska kunna finna en plats – också de som inte presterar på topp, säger TCO:s ordförande Sture Nordh.

Byte av arbete gynnar hälsa

I en sammanställning från 2005 benade TCO ut vad som låg bakom de ökade ohälsotalen. Några av orsakerna ansågs vara ett ökat förändringstryck, lägre tolerans för olikheter i prestation och en åldrande arbetskraft. Dessutom konstaterades att många långtidssjukskrivna egentligen skulle behöva byta arbete för att komma vidare i yrkeslivet.

Remissinstanser negativa

När regeringen skulle införa de nya reglerna i sjukförsäkringen var flera remissinstanser negativa. Bland annat Statens folkhälsoinstitut som svarade: ”Individens ställning på den öppna arbetsmarknaden efter en rehabiliteringsprocess är så svag att det krävs tydliga stimulanser till arbetsgivare för att öppna sig för denna arbetskraft.”

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida