Arbetsgivarna backar om hemsjukvården i Kalmar

Arbetsgivarna har tvingats ändra i förslaget om kommunernas övertagande av hemsjukvården efter protester från Vårdförbundet och distriktssköterskorna.

För ett par veckor sedan presenterades konkreta förslag till förändringar som kommunernas övertagande av hemsjukvården i länet skulle medföra. Vårdförbundet och distriktssköterskorna i länet menade att förslagen var illa underbyggda. Bland annat hävdade de att kvaliteten i hemsjukvården skulle sänkas.

– Distriktssköterskor och kommunsjuksköterskor har olika kompetens. Det är den gemensamma kompetensen som ger helhetssynen och en hemsjukvård av bra kvalitet, kommenterar Ann-Sofie Togner, ordförande för Vårdförbundet i Kalmar län.

Nu har landstinget tänkt om. En ny definition av innehållet i hemsjukvården innebär bland annat att det krävs distriktssköterskekompetens av dem som ska arbeta där.
Landstinget har också reviderat beräkningarna när det gäller omfattningen av hemsjukvården. Betydligt fler distriktssköterskor kommer nu att erbjudas att gå över till kommunen genom en så kallad verksamhetsövergång. De får behålla de villkor de har som landstingsanställda.

Ett 70-tal av de omkring 85 distriktssköterskorna berörs, i stället för som i det tidigare förslaget bara ett 20-tal.

Nu får varje distriktssköterska själv bestämma sig för om hon vill följa med till kommunen i samband med att hemsjukvården kommunaliseras.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida