Arbetsgivarna inte särskilt oroliga för ambulansavhoppen i Skåne

Det är naturligt med personalomsättning. Den har visserligen varit stor men är ändå inte så alarmerande. Det är vad ambulansentreprenörerna Falck Ambulans och Sirius Humanum svarar på ambulanspersonalens oro inför läget i Region Skåne.

12 september 2011

Avhopp på löpande band, till konkurrerande entreprenör men framför allt till andra vårdgivare. Vilket leder till kompetensdränage och i slutänden till hotad patientsäkerhet. Det är vad som oroar flera ambulanssjuksköterskor som Vårdfokus talade med förra veckan (se länk till artikeln till höger). 

Orsaken till avhoppen stavas låg lön, dåliga arbetsvillkor och ett allt mer stressande schema.

Ingen panik

Men de två ambulansentreprenörerna i Region Skånevarken, Falck Ambulans och Sirius Humanum, tycker inte att problemet är så alarmerande.

– Vi har hela tiden försökt att ha en tioprocentig överanställning som buffert för att klara av situationer som denna. Och ja, personalomsättningen har varit större än normalt den senaste tiden, men vi har fortfarande en överanställning, säger Jörgen Ljung, personalchef på Falck Ambulans.

Samtidigt påpekar han att situationen inte ska förringas, att man arbetar för att lösa den tillfälligt höga personalomsättningen, men att det fortfarande finns tillräckligt med medarbetare för att sköta verksamheten på ett bra sätt.

Karl Dingertz, affärsområdeschef för ambulansverksamheten på Sirius Humanum, är också fullt medveten om avhoppen det senaste året.

Omsättning naturlig

– För det första känner jag inte igen siffran i Vårdfokus, att ett 20-tal skulle ha slutat i augusti. Men visst, det rör sig om totalt ett 30-tal sedan november 2010. För det andra vill jag säga att jag tror att alla marknader mår bra av en viss personalomsättning. Det för ofta med sig nya utmaningar som bidrar till den personliga utvecklingen. Med det inte sagt att jag uppmanar någon att sluta, säger han.

Han medger dock att det kan vara ett problem när många medarbetare samtidigt väljer att gå vidare till nya utmaningar.

– Det är säkert så att medarbetare kan vara missnöjda med lön, villkor, arbetstider och den ökande belastningen. Det måste vi respektera och hitta lösningar på. Till exempel har vi tvingats gå tillbaka till pappersjournaler för att regionens tekniska lösning inte fungerar och det måste naturligtvis lösas, säger han.

Många vill in

Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor varnar för kompetensdränage och framtida brist på ambulanssjuksköterskor. Ligger det inte något i det?

– Det finns en brist på specialistutbildade sjuksköterskor om man ser till hela vårdens behov. Men även om många slutar så har vi lika många som vill börja, både erfarna och mindre erfarna, vilket ju alla har varit någon gång, säger Karl Dingertz.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida