Avancerat chip kan tidigt avslöja allvarliga sjukdomar

Ett nytt litet chip kan hitta mycket låga koncentrationer av sjukdomsrelaterade proteiner hos patienten. Chipet kan upptäcka cancer och hjärtkärlsjukdomar i ett tidigt skede.

Hur svarar patienten på cancerbehandlingen? Hur stor är risken för återfall efter en hjärtinfarkt? Det är två exempel på frågor som den nya tekniken kan svara på.

Det avancerade chipet, som utvecklats i Uppsala, kan snabbt och med mycket hög känslighet mäta proteiner i blodplasma, så kallade biomarkörer, på ett tidigt stadium.

– Detta är ett nytt och kraftfullt verktyg för att bedöma prognos och behandling. Det räcker med mycket små volymer vätska för analysen, endast någon droppe jämfört med någon milliliter med andra vanliga tekniker, säger Agneta Siegbahn, professor och chef för Uppsala Clinical Research Center, UCR.

Stort intresse

Intresset för proteiner som biomarkörer för sjukdomar är stort eftersom de kan användas för att ställa diagnos långt innan vävnader förstörts av sjukdomar. Analyserna kan göras på alla sorters kroppsvätskor såsom blod, plasma, ryggradsvätska och andra biologiska material såsom celler och vävnader.

I ett första steg kommer tekniken framför allt att kunna användas inom tumörbiologi och cancer, men under våren utökas den med ett chip för hjärt-kärlområdet. Forskarna planerar även att gå vidare med inflammatoriska sjukdomar och diabetes.

UCR är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida