Även patienter inom psykiatrin får läsa sin journal på nätet

Även patienter inom psykiatrin får läsa sin journal på nätet
E-tjänsten Journalen i Region Skåne når patienterna via inloggning på 1177.se. Arkivbild: Mostphotos

Viktigt att alla patienter får samma rättigheter, anser Region Skåne.

Till hösten är det tänkt att e-tjänsten Journalen blir tillgänglig även för patienter inom psykiatrin i Skåne så att de kan läsa sina journaler – något som patienter i den somatiska vården har kunnat göra sedan ett år tillbaka.

Information och delaktighet

Skåne blir därmed först med att låta även patienter inom psykiatrin få tillgång till delar av sina journaler via inloggning på 1177.se.

– Information och kunskap om den egna sjukdomen och delaktighet i behandlingen är en viktig del av all vård. Grundprincipen måste vara att patienter inom psykiatrin ska omfattas av samma rätt till information om sig själva och sin egen sjukdom som patienter inom somatiken, säger Gunnar Moustgaard, chefläkare i Psykiatri Skåne, i ett pressmeddelande.

Brukarorganisationer engagerade

Införandet har förberetts sedan ett år tillbaka och riskanalyser har gjorts enligt Socialstyrelsens och SKL:s modell. Brukarorganisationer har också varit engagerade i förberedelserna.

– Det finns vissa särbehov för just psykiatrin. Vi har extra utsatta patienter med nedsatt autonomi som vi måste ta hänsyn till. Därför har vi bland annat anpassat regelverket till de relativt små patientgrupper inom heldygnsvården där direktåtkomst till journalen kan vara mindre lämpligt, säger Gunnar Moustgaard.

Barn- och ungdomspsykiatrin och rättspsykiatrin kommer inte att ingå.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida