Bakterier i bröstmjölk minskar risken för fetma

Bakterier i bröstmjölk minskar risken för fetma
En forskargrupp i Göteborg har fått 31 miljoner kronor för att studera om det går att permanent ändra spädbarns bakterieflora för att på så sätt ge ett bättre skydd mot fetma. Arkivbild: Mostphotos

Att barn som ammas löper lägre risk att drabbas av fetma beror bland annat på att bröstmjölken påverkar tarmfloran, visar ny forskning från Sahlgrenska akademin. Nu hoppas forskarna att de ska kunna ändra barns tarmflora permanent genom att behandla spädbarn med probiotika.

Vid amning ökar laktobakterierna och de konkurrerar ut de bakterier som ökar risken för fetma.

– Vi tror att om man tidigt i ett barns liv ger dem dessa bra bakterier så kan man minska risken att de drabbas av fetma, säger Jovanna Dahlgren, docent vid Sahlgrenska akademin och chef för Tillväxtcentrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Äldre barns tarmflora

Studien omfattade 400 barn som följdes från födseln till fem års ålder. Regelbundet togs avföringsprov som visade vilka bakterier barnen hade i magen. De barn som hade fått amma hade en mer gynnsam bakterieflora.

Upptäckten väcker förhoppningar om att kunna ändra tarmfloran hos de barn som inte ammar och på så vis minska risken för att de drabbas av övervikt och fetma. På äldre barn är det svårt att påverka tarmfloran och den går ofta tillbaka till hur den var från början.

– Vi tror att det är lättare att ändra tarmfloran ju yngre barnet är, helst när det är 3-4 månader gammalt, säger Jovanna Dahlgren.

Probiotika till spädbarn

Forskarnas nästa steg blir därför att ge spädbarn probiotika, den bakteriekultur som finns hos barn som har fått amma. Förhoppningen är att det ska leda till att en permanent ändrad bakterieflora och att barnet får bättre skydd mot fetma.

Forskargruppen har tillsammans med Wallenberglaboratoriet fått 31 miljoner från Wallenbergstiftelsen för att testa metoden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida