Bara en av tio hemföderskor tvingas att flytta över till sjukhus

I Sverige väljer ett hundra­tal kvinnor per år att föda sitt barn hemma. Det är dubbelt så många som man tidigare trott, visar en ny undersökning av Helena Lindgren, doktorand vid Mälardalens högskola. I vår lägger hon fram sin doktorsavhandling.

Hur säkert det är med hemförlossningar och vem som ska betala för dem är frågor som diskuteras återkommande. Därför är det viktigt att ta fram fakta, menar Helena Lindgren, som själv assisterat som barnmorska vid hemförlossningar.
Hennes kartläggning bygger på registerdata och enkätsvar från 737 kvinnor som planerat hemförlossningar och fött 1 038 barn under de senaste 13 åren. 88 procent genomförde hemförlossningen som planerat.
De tolv procent som flyttade över till sjukhus var framför allt förstföderskor. Oftast var anledningen att förlossningen drog ut på tiden. Den näst vanligaste orsaken var att de inte fick tag på sin barnmorska. I två av de 1038 fallen blev det akut överflyttning på grund av barnets hälsa och i ett fall dog barnet.

– Det inträffade 1992 och blev väldigt omtalat då, berättar Helena Lindgren. Det var relaterat till vattenförlossning och har lett till att sådana förlossningar i stort sett upphört i Sverige.
I en del av avhandlingen ska det medicinska utfallet vid hemförlossningarna redovisas och jämföras med sjukhusförlossningar. Resultatet i den delen är inte färdigt, men enligt Helena Lindgren visar internationella studier att det till exempel blir färre ingrepp och färre underlivsbristningar vid hemförlossningar än det blir på sjukhus.
Stockholms läns landsting ersätter hemförlossningar med 18 000 kronor om kvinnan uppfyller vissa kriterier. På andra håll, eller om kriterierna inte uppfylls, får föräldrarna själva betala. Det leder till att många, tio procent, planerar oassisterade förlossningar. Ett annat skäl kan vara att det inte finns någon hembarnmorska där de bor.

– Jag tycker att det borde vara varje kvinnas rättighet att ha en utbildad barnmorska vid sin sida när hon ska föda barn, säger Helena Lindgren.
I Holland är andelen hemförlossningar över 30 procent, jämfört med Sveriges 0,85 promille. Helena Lindgren tror att den främsta förklaringen är att Holland har en starkt decentraliserad sjukvård. I Sverige är ökningen marginell.
 – Jag ser inget egenvärde i en ytterligare ökning. Men däremot borde den grupp som väljer det få det stöd de behöver, säger hon.
Helena Lindgren hoppas att hennes avhandling ska ge ett sakligt underlag för debatten kring hemförlossningar.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida