Barneksem vanligaste orsaken till handeksem hos vuxna

Barneksem vanligaste orsaken till handeksem hos vuxna
De som har handeksem har ofta haft eksem som barn. Foto: Anders Olsson

Man har trott att nickelallergi ökar risken för handeksem. Men ny forskning visar att vuxna som drabbas framför allt är de som har haft eksem som barn.

15 december 2010

Handeksem kan vara plågsamt och leda till långa sjukskrivningar. Forskarna har länge försökt att hitta orsaken till hudsjukdomen, och en av teorierna har varit att den har samband med nickelallergi. Nu visar ny forskning att det sambandet är överskattat.

Nickelallergin överskattad

Hudläkaren Anna Josefsson, verksamhetschef vid hudkliniken på universitetssjukhuset i Örebro, har i arbetet med sin doktorsavhandling gjort en studie på förekomsten av handeksem hos dem som var nickelallergiska som barn och dem som inte var det. Resultatet visar att det i stort sett inte fanns någon skillnad.

– Nickelallergins betydelse för uppkomst av handeksem har överskattats, säger Anna Josefson.

Starkt ökad risk

Enligt hennes forskning, som omfattar 900 kvinnor, ger barneksem tre till fyra gånger ökad risk för att få handeksem som vuxen. Särskilt stor är risken för dem som har haft eksem på händerna som barn.

Forskningen visar också att de frågeformulär som har använts för att kartlägga nickelallergier inte är tillförlitliga. Troligen förväxlar många eksem av andra orsaker med nickelallergier. Anna Josefsson anser att det behövs andra metoder för att följa förekomsten av nickelallergi.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida