Bättre sjukhushygien har sparat 220 liv

Antalet patienter som har drabbats av en infektion i samband med sjukhusvård har på två år sjunkit från 12 procent till 8,9, visar en nationell mätning sammanställd av Sveriges kommuner och landsting.

Det innebär att 42 000 patienter har sluppit få infektioner och att 220 patienter räddats från att dö i vårdrelaterade infektioner de senaste två åren jämfört med tidigare. Minskningen innebär också att 440 vårdplatser frigjorts där det förut låg patienter som hade drabbats av vårdorsakade infektioner.

Den vanligaste infektion som patienter råkar ut för medan de vårdas på sjukhus är urinvägsinfektion, som var fjärde av de drabbade får, följt av lunginflammation, hud- eller sårinfektioner som nästan var sjätte får.

Enkla metoder fungerar

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tillsammans med landstingen i två år satsat särskilt på att halvera alla vårdrelaterade infektioner som går att undvika.

Enligt SKLs vd Håkan Sörman har siffran sjunkit för varje mätning som gjorts. Han konstaterar att det förebyggande arbetet handlar om så enkla metoder som att personalen tar av sig klockor och ringar, använder kortärmat, och alltid spritar händerna före och efter sina patientkontakter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida