Bekämpningsmedel ökar risken för autism

Bekämpningsmedel ökar risken för autism
Ny forskning från Kalifornien bekräftar tidigare studier av sambandet mellan exponering för kemiska bekämpningsmedel i fosterstadiet och autism. Foto:TT

Risken att få barn med autism eller annan utvecklingsförsening ökar om gravida bor i närheten av åkrar som besprutas med kemiska bekämpningsmedel, visar forskning från Kalifornien.

Forskarna undersökte sambandet mellan specifika klasser av bekämpningsmedel, inklusive fosforföreningar, pyretroider och karbamater, och barn till kvinnor som under sin graviditet hade exponerats för dem i en studie som publicerats i Environmental Health Perspectives.

Närheten till besprutade områden

Kalifornien är USA:s största jordbruksproducent och bekämpningsmedel används ofta i hög grad. Vissa bekämpningsmedel är dock neurotoxiska och kan påverka hjärnans utveckling under fosterstadiet.

Studien jämförde inrapporterad användning av bekämpningsmedel med bostadsadresserna för 1 000 barn mellan två och fem år som antingen hade diagnosticerats med autism, med utvecklingsförsening eller utvecklats normalt.

I enkäter med kvinnorna fick forskarna deras bostadsadresser före och under deras graviditet. Dem lade de över kartor där bekämpningsmedel använts för att bestämma avståndet till bostäderna. En tredjedel av kvinnorna bodde ungefär 1,5 kilometer från jordbruk som använde kemiska bekämpningsmedel.

60 procents ökad risk

Flera klasser av bekämpningsmedel var vanligare nära de hus där gravida bodde som senare fick barn som utvecklade autism eller hade utvecklingsförseningar.

Kvinnor som någon gång under graviditeten bodde nära områden där bekämpningsmedel med organiska fosforföreningar användes löpte en 60 procents ökad risk att få barn med autism och sambandet var ännu starkare när exponeringen för bekämpningsmedel skedde i graviditetens andra eller tredje trimester.

Viktigt minska exponeringen

Studien bekräftar tidigare studier av sambandet mellan exponering för kemiska bekämpningsmedel i fosterstadiet och autism.

– Det är viktigt att hitta sätt att minska exponeringen för kemiska bekämpningsmedel, vi måste öppna en dialog om hur det kan ske, både på en samhälls- och en individnivå. Jag skulle inte vilja bo nära områden där sådana bekämpningsmedel används, säger Irva Hertz-Picciotto, en av forskarna bakom studien.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida