Bemötande

Det goda mötet. Emmanuel Ezra. Norstedts 2010, www.norstedts.se, ISBN 978-91-1-302427-1??

28 juli 2010

Emmanuel Ezra är kirurg och överläkare och föreläser ofta om det goda mötet. I sitt arbete får han ge både glädjebesked om lyckade operationer och smärtsamma besked när sjukdomar inte går att hejda. Han menar, likt religionsfilosofen Martin Buber, att ”allt verkligt liv är möte”. ?

Vi påverkar varandra, både privat och professionellt, genom hur vi beter oss mot våra medmänniskor. Det är i relationerna till andra som vi formas. Det gäller att kunna hämta näring från de goda möten vi har, samtidigt som vi måste kunna ta oss igenom de smärtsamma. Utan goda upplevelser tillsammans med andra blir livet lätt meningslöst. Att ibland stanna upp och ärligt fundera över hur vi själva agerar mot män-niskorna runt oss är en bra metod i strävan mot det goda mötet. P S-K?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida