Bemötande

Gillis HerlitzSocialgrammatik. Om social kompetens eller förmågan att umgås med folk Uppsala publishing house 2007www.uppsala-publishing.se isbn 978-91-7005-342-9

4 januari 2008

Gillis Herlitz, antropolog och filosofie doktor i etnologi, vill understryka vikten av att begreppet »social kompetens« används på rätt sätt och med rätt innebörd. I vardagligt tal använder vi det gärna lite slarvigt och meningen kan vara nog så diffus. Ofta beskriver vi en person som är trevlig så där i största allmänhet som socialt kompetent.

Ursprungligen kommer uttrycket från usa och avser det som utvecklingsstörda tränas i för att kunna klara sig själva och fungera i samhället. Det är nog knappast detta som efterfrågas när begreppet nämns i en platsannons. Gillis Herlitz menar att man då snarare syftar på en klok person, som använder sig av sina registrerade och reflekterade erfarenheter i mötet med andra människor och alltid med ett mått av medkänsla.
Denna omarbetade utgåva innehåller ett nytt kapitel om förtroende som är en viktig ingrediens i samspelet mellan människor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida