Biomarkörer. Letar svar i proteiner

Finns det speciella proteiner som kan kopplas ihop med smärta och inflammation? På Berzelii center i Uppsala söker man efter smärtans gåta i provrör.

Doktoranden och biomedicinaren Anne-Li Lind studerar prover med ryggmärgsvätska eller blod från personer med långvarig smärta som behandlas vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det kan handla om fibromyalgi, rygg­smärta eller neuropatisk smärta.

Hon söker efter mönster, så kallade biomarkörer, med hjälp av PLA-metoden. Det är en analysmetod som mäter mängden av olika proteiner, med hjälp av antikroppar. Utmaningen är att hitta en eller flera molekyler som hänger ihop med långvarig smärta.

Om det går att hitta biomarkörer för smärta skulle det innebära att patienten kan få en bekräftelse på och förklaring till sin smärta samt att man kan hitta rätt läkemedel snabbare.

— Mitt största mål är att bidra till nya behandlingar genom att kartlägga den långvariga smärtans mekanismer, säger Anne-Li Lind.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida