Biomedicinska analytiker får Vårdförbundets förbättringsstipendium

De är ett bra exempel på medlemmar som förbättrar vårdmötet genom arbetet med säker vård och säker provtagning. Därför får de biomedicinska analytikerna Riittaleena Korkeavuori-Kvarnström och Gunnel Sandqvist på Karolinska Solna Vårdförbundets förbättringsstipendium på tillsammans 100 000 kronor.

Riittaleena Korkeavuori-Kvarnström och Gunnel Sandqvist arbetar på Karolinska Solnas laboratorium för närvård och preanalys. De får stipendiet för att kunna slutföra sitt arbete med dels en förberedelsebok – ”Inte bara ett stick” – och dels en lärobok för personal som tar blodprover på barn och ungdomar.

Målgrupp för ”Inte bara ett stick” är de barn, ungdomar och föräldrar som ska lämna prover. Det är en bilderbok med autentiska bilder som enkelt, kortfattat och pedagogiskt beskriver hur blodprovstagning går till.

Läroboken för dem som tar blodprover på barn och ungdomar ska beskriva metod och teknik mer i detalj och ska innehålla kapitel som lokaler, provtagare, personal, teamarbete, utrustning, material och olika provtagningssätt.

I boken ska de bådas metod för kapillärprovtagning, ”Den hängande droppen”, för första gången publiceras.

I boken behandlas den preanalytiska fasen, adekvat smärtlindring, provtagningens tre faser, svårigheter vid provtagning, olika patientfall samt hur man kan förbereda och ta prover på stickrädda barn.

Syftet med böckerna är att visa hur man kan göra blodprovstagning till en lugn, harmonisk och icketraumatisk upplevelse för alla inblandade.

Prissumman för 2009/2010 års stipendium för förbättring inom hälsa, vård och omsorg är 100 000 kronor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida