Blandade känslor efter beskedet om ambulansupphandling i Skåne

Blandade känslor efter beskedet om ambulansupphandling i Skåne
Rickard Uppenberg, Vårdförbundets förtroendevalde på Falck i Skåne, är försiktigt positiv till den nya upphandlingen. – Spontant känns det skönt att distrikt ett och fyra slipper byta igen, säger han. Foto: Lasse Bengtsson

Den tillfälliga lösningen där Falck gick in och tog över den skånska ambulansverksamheten efter Sirius Humanums konkurs förra året blir permanent i två av Skånes fyra ambulansdistrikt. I ett av distrikten tas verksamheten tillbaka i offentlig regi, medan det fjärde ska skötas av Samariten Ambulans. Beskedet möts med blandade känslor av personalen.

Beslutet togs sent i går eftermiddag av Region Skånes upphandlingsutskott.

Som Vårdfokus tidigare berättat övergår det nordvästra distriktet i offentlig regi igen från och med september i år. Det är beslutat sedan tidigare. Samariten Ambulans har aldrig tidigare verkat i Skåne.  De startar sin verksamhet i det mellersta distriktet först 2015. I övriga två distrikt fortsätter alltså Falck Ambulans som tidigare.

– Vi har haft tre olika arbetsgivare på kort tid. Först regionen, sedan Sirius och nu Falck. Spontant känns det skönt att distrikt ett och fyra slipper byta igen. Samtidigt har vi inte sett underlaget eftersom det är under sekretess i tio dagar till, säger Rickard Uppenberg, Vårdförbundets förtroendevalde på Falck.

Hade önskat snabbare skilsmässa

Att en ny entreprenör, Samariten Ambulans, gör sitt intåg i Skåne har Rickard Uppenberg blandade känslor inför. Falck har skött det mellersta distriktet i över 20 års tid och gjort det bra anser han. Samtidigt kan en ny operatör tillföra nya idéer och ny energi.

– Jag vet att det finns lite olika tankar hos personalen om bytet. Men om man har bestämt sig för skilsmässa borde man kunna skynda på processen. Att behöva vänta i 1,5 år bidrar bara till oro, säger Rickard Uppenberg.

90 procent ska nås inom 20 minuter

Enligt det regionala upphandlingsutskottet har det lagts extra mycket fokus på att hitta leverantörer med förmåga att ha tillgängliga ambulansresurser och därmed kunna korta insatstiderna. Ett krav som går i linje med regionens målsättning att 90 procent av invånarna i Skåne ska nås inom 20 minuter vid ett prioritet 1-larm.

– Det känns bra att vi nu får in fler aktörer inom ambulanssjukvården. Det minskar sårbarheten vid oförutsedda händelser och sporrar till utveckling av den prehospitala vården, säger Louise Strand, inköpsdirektör i Region Skåne.

”Majoriteten har inte lärt sig någonting”

Beslutet att åter igen upphandla ambulanssjukvården i Skåne efter Sirius Humanums kollaps har tidigare kritiserats hårt av den socialdemokratiska oppositionen. När beskedet om upphandlingen togs i slutet på november sade upphandlingsutskottets 2:e vice ordförande Anna-Lena Hogerud (S) att ”den borgerliga majoriteten inte har lärt sig något av det kaos som konkursen i våras resulterade i”.

Rickard Uppenberg har ingen åsikt kring huruvida ambulanssjukvården ska drivas i privat eller offentlig regi. Däremot hade han önskat att det vore en och samma entreprenör i alla fyra distrikt.

– Nu är det tre herrar vilket innebär att det kan bli olika spelregler för personalen. Det bästa hade varit att om det hade varit samma överallt. Skåne är inte större än så, säger han.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida