Bortförklara inte höga blodsockervärden

Det finns kunskapsluckor kring kostens påverkan på blodsockret när graviditetsdiabetes ska upptäckas.

2 november 2007

I Vårdfacket nummer 8/2007 fanns på sidan 46 ett referat av ett ansvarsärende rörande graviditetsdiabetes som jag skulle vilja kommentera.

Kolhydratrik kost en dag orsakar inte höga blodsocker dagen efter (1,2). Detta är en kunskapslucka som måste fyllas eftersom det kan få konsekvenser, som i detta fall, att höga blodsockervärden bortförklaras.

Det har däremot visats att lågt kolhydratintag dagen före, kan ge högt blodsockervärde vid en oral glukostoleranstest (ogtt) efterföljande dag (3). Orsaken skulle då vara att ?-cellerna »går på sparlåga« på grund av det låga kolhydratintaget dagen före och därför inte förmår att ta hand om glukosen tillräckligt snabbt.

Det står i referatet att kvinnan hade haft 10,5. Vad då? Vi slarvar med sorter. Här skulle stått mmol/l förstås.

– Eva Anderberg, leg barnmorska, doktorand vid kvinnokliniken Universitetssjukhuset i Lund, 046-17 79 75, eva.k.anderberg@skane.se

1. Crowe SM et al. Oral glucose tolerance test and the preparatory diet.
American  Journal of Obstet Gynecol  2000 May;182(5):1052-1054.

2. Buhling KJ et al. No influence of high- and low-carbohydrate diet on the oral glucose tolerance test in pregnancy. Clin Biochem 2004 Apr;37(4):323-327.

3. Takizawa M et al.
The relationship between carbohydrate intake and glucose tolerance in pregnant women. Acta Obstet Gynecol Scand. 2003 Dec;82(12):1080-1085.

 

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida