Cancer nytt tema på 1177.se

Cancer nytt tema på 1177.se
Det nya temat om cancer kommer att finnas på webbplatsen den första februari.

I februari startar 1177.se en ny informationstjänst om cancer. Tjänsten vänder sig till personer med cancer, närstående och andra som vill veta mer.

Informationstjänsten om cancer är en del av regeringens nationella cancerstrategi.

På den särskilda temaavdelningen som 1177.se nu har tagit fram finns faktatexter skrivna av medicinskt sakkunniga samt reportage och filmer där personer med egna erfarenheter får komma till tals. Där finns också möjlighet att ställa frågor som besvaras av sjukvårdspersonal.

Webbplatsen öppnar den 1 februari. Sedan tidigare finns där tema barn och föräldrar, gravid, kroppen, liv och hälsa, reseråd och vaccinationer samt tänder.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida