Cancerdrabbade barns föräldrar vill tala enskilt med vårdarna

Cancerdrabbade barns föräldrar vill tala enskilt med vårdarna
När informationen till föräldrar till cancerdrabbade barn fungerar känner de sig bekräftade, annars mer som objudna gäster, visar sjuksköterskan Anders Ringnér som på fredag disputerar på sina studier. Arkivbild: Umeå Universitet.

Sjuksköterskan Anders Ringnér har utvecklat ett program med personcentrerad information som gör dem nöjda.

När barn drabbas av cancer är information om sjukdomen ett centralt behov för föräldrarna. Om den inte fungerar känner de sig övergivna och som objudna gäster i vården.

Personcentrerad information

För att lösa problemet med bristfällig information utvecklade sjuksköterskan och doktoranden Anders Ringnér ett program med personcentrerad information till föräldrar. Hans utvärdering av programmet visade att föräldrarna var mycket nöjda och hade nytta av den information de fick i programmet, där de även fick möjlighet att på egen hand diskutera barnets sjukdom och ställa frågor de annars inte skulle ställt.

Däremot hade programmet ingen effekt på föräldrarnas psykosociala välbefinnande.

Anders Ringnér undersökte också hur vårdare och föräldrar interagerar. Det visade sig att föräldrar sällan hade egna möten med vårdarna där de kunde tala enskilt utan barnet.

– Det är inte meningen att undanhålla information från barnet, men föräldrarna tyngs ibland av frågor som de vill prata om utan att barnet är med, säger Anders Ringnér.

Disputerar på fredag

Hans slutsats är att det avgörande för att förbättra informationen till föräldrarna är att vårdarna kan bedöma hur mycket information, och vilken sort, som ska ges vid varje tillfälle och att inse att föräldrarna kan ha andra informationsbehov än barnet.

Studierna presenteras i avhandlingen Information till föräldrar som har barn med cancer som Anders Ringnér försvarar på Umeå universitet på fredag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida