Dagböcker hjälper mot barnfetma

Dagböcker hjälper mot barnfetma
Störst chans att gå ner i vikt hade de barn vars pappor ändrade aktivitetsmönster. Arkivbild: Mostphotos

Att flytta fokus från vad man äter till vad man gör kan vara framgångsrikt i kampen mot barnfetma. Föräldrar som skriver aktivitetsdagbok får ökad insikt om hur hela familjen kan förändra vardagen.

26 februari 2013

Goda råd om kosten hjälper inte alltid och det är där de så kallade aktivitetsdagböckerna kommer in. I en ny studie har 52 föräldrar till barn med fetma under ett år skrivit ned sina vardagliga aktiviteter. Vid 13 grupptillfällen har sedan föräldrarna fått möjlighet att lära mer om vardagens betydelse för hälsa och välbefinnande under ledning av arbetsterapeuterna Kristina Orban och Helena Gerdmar vid Lunds universitet som också har analyserat dagböckerna.

Det visade sig att föräldrarnas aktivitetsmönster är intimt förknippade med barnens och att det gäller att komma till insikt om hur man kan ändra rutiner och vanor i vardagen för att komma till rätta med hela familjens mönster. Pappans roll är extra viktig.

– För att nå resultat är det viktigt att föräldrarna samarbetar och vi har i våra analyser sett att pappans medverkan har stor betydelse. I de familjer där pappan förändrat sitt aktivitetsmönster till förmån för gemensamma aktiviteter i familjen sker allra störst positiv förändring med även minskat BMI hos barnen, säger Kristina Orban som skrivit en avhandling om metoden.

Den 1 mars disputerar hon vid Lunds universitet, i ämnet vårdvetenskap med inriktning arbetsterapi.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida