Dagbok hjälper iva-patienter att förstå

2 november 2011

Svårt sjuka patienter som vårdas nedsövda i respirator kan drabbas av posttraumatisk stress med otäcka drömmar som upplevs som verkliga. För att hjälpa patienterna att förstå vad de har varit med om skriver sjuksköterskor och anhöriga dagbok under vårdtiden. Med hjälp av den och uppföljande samtal får patienterna veta att overklighetsupplevelser är vanliga. Resultaten visar att patienter med dagbok löper 50 procent mindre risk att få posttraumatiskt stressyndrom.

Carl Bäckman har skrivit avhandlingen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida